- Dưới đây là phần chia sẻ về những gì mà tôi đã đọc, đã học và đã từng trải qua nhiều lần. Mong là sẽ giúp anh chi em bổ sung thêm phần nào đó vào sự tự tin của mình trong quá trình làm Môi giới Bất động sản.
Chúc anh chị em sức khỏe và luôn thành công!
1. Thuế thu nhập cá nhân: Thường áp dụng với bên chủ tài sản
Căn cứ vào công văn số 17526/BTC-TCT về Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo Điểm c Tiểu mục 1.1 Mục 1 của Công văn này quy định về Thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản của cá nhân như sau:
c) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân
Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho các phương pháp tính thuế trước đây.
Thuế thu nhập cá nhân = 2% x (Giá chuyển nhượng)
Hoặc 2% theo biểu thuế nhà nước 
"Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. (Mối quan hệ hôn nhân, huyết thống).
2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
Thỏa điều kiện về thời gian sở hữu là 183 ngày.
2. Lệ phí trước bạ
- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì: “Mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:
+ Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ) x (Mức lệ phí trước bạ);
+ Giá trị đất = (diện tích đất) x (giá đất). (Theo quy định thì vào 01/01 hàng năm UBND tỉnh ban hành khung gia đất trên địa bàn tỉnh/thành phố do mình quản lý, do vậy mỗi địa phương quy định giá đất khác nhau)
Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = (Diện tích đất) x (Giá đất) x 0,5%
3. Các lệ phí khác.
- Lệ phí công chứng: Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC
- Lệ phí địa chính: 15.000 đồng;
- Lệ phí thẩm định: 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng).
4. Phí công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất
Theo quy định tại điểm a3 khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC , mức thu phí công chứng mua bán nhà, đất được tính trên giá trị chuyển nhượng, cụ thể như sau:
+ Dưới 50 triệu đồng mức thu là: 50.000 đồng.
+ Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng mức thu là: 100.000 đồng
+ Từ trên 100 triệu đồng  đến 01 tỷ đồng mức thu là 0,1% x Giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch
+ Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng mức thu là 1.000.000 đồng + 0.06%x Giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng.
+ Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng mức thu là 2.200.000 đồng + 0,05% x Giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng.
+ Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng mức  thu là: 3.200.000 đồng + 0,04% x Giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch vượt qua 05 tỷ đồng.
+ Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng mức thu là: 5.200.000 đồng + 0,03%x Giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
+ Trên 100 tỷ đồng thì mức thu là: 32.200.000 đồng + 0,02%x  Giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch vượt quá 100 tỷ. Trường hợp này mức  thu tối đa là 70.000.000 đồng.
Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan:
Danh sách nhà bán từ 3 đến 6 tỷ ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Tài chính của anh chị từ 3-6 tỷ muốn mua nhà tại Hai Bà Trưng thì có thể xem bài viết này

Mô hình đầu tư bất động sản chia sẻ cơ hội như thế nào | fantasyhome

Cùng xem video để chia sẻ những thông tin bổ ích